เกมยิงปลา

เกมยิงปลา ชายผู้รักษาสีที่ใกล้สูญพันธุ์

เกมยิงปลา ชายผู้รักษาสีที่ใกล้สูญพันธุ์

เกมยิงปลา สำหรับศิลปินและช่างทอผ้า Zapotec Porfirio Gutiérrez สีเป็นวิธีที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของเขา ซึ่งมีอารย ธรรมที่ยั่ง ยืนด้วย การใช้ชีวิตอยู่ร่วม กับ...

Continue reading...