Slot Joker

Slot Joker ‘ช่วยด้วย เราติดอยู่’: นศ.ต่างชาติแจ้งว่าติดอยู่ในยูเครนตะวันออก

Slot Joker 'ช่วยด้วย เราติดอยู่': นศ.ต่างชาติแจ้งว่าติดอยู่ในยูเครนตะวันออกเฉียงเหนือ

Slot Joker (CNN) นักศึกษาต่างชาติหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในเมือง Sumy ของยูเครน จากการรุกรานของรัสเซีย ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อโลก: “ช่วยด้วย พวกเราติดอยู่แล้ว”Vivian Udenze...

Continue reading...